Geïnteresseerd? Wacht niet langer en neem contact met ons op!

Klik Hier

CONTRACT MANAGEMENT

Contract Management is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt; teneinde volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportage te genereren…


VENDOR MANAGEMENT

Vendor Management is het proces van bewaken, beoordelen en tijdig bijsturen van de prestaties van leveranciers en het managen van leveranciersrelatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met als doel de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren…


RISK MANAGEMENT

Risk Management is het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed. Risico = kans x gevolg…


OUTSOURCING

Outsourcing is een taak, een baan of een proces die/dat door medewerkers binnen uw bedrijf kan worden uitgevoerd, maar in plaats daarvan voor een langere periode is uitbesteed aan een derde partij. U blijft wel verantwoordelijk voor wat er gebeurt en voor het resultaat van dit werk…